Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 6

Bu ürünlerin tutum eden taksimmleri bulunur. Bunun nispetle elektronik devreye katkı sağlamlamaları ile bile bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik örgüdadır. Faziletli frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; ılımlı frekans elde eylemek sinein kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belirli bir banddaki frekanslar sinein tercih edilmektedir. Elektriksel ilişkiların sağlamlanması namına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.